Livsmedelsanläggning - anmälan om ändring/upphörande

LÄS MER

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning.

 

Här kan du läsa mer information för livsmedelsföretagare.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se