Förening - registrering av ny förening/ansökan om startbidrag

LÄS MER

Registrera din förening eller ansök om startbidrag för ny förening. Bidraget kan sökas hela året.

Mer information om att starta en förening och vad som krävs.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/