Kultur - redovisning av arrangörsbidrag

LÄS MER

Efter avslutat evenemang ska en redogörelse över uppnått resultat inlämnas till Strömstads kommun inom två månader efter avslutat evenemang.  Om inte detta görs kan kommunen kräva återbetalning av utbetalat stöd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/