Ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Kultur

LÄS MER

Här kan du ansöka om grundbidrag samt aktivitetsbidrag för din kulturförening.

Mer information om grundbidrag samt aktivitetsbidrag.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/