Samlingslokaler - ansökan om stöd

LÄS MER

Stöd kan sökas av en förening som driver en samlingslokal såsom en bygdegård eller hembygdsgård.

Mer information om bidrag till samlingslokaler.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/