Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne - ansökan om bidrag

LÄS MER

Stiftelsens ändamål är "att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom åldringsvården i Strömstad".

Ansökningar till stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se