Stiftelsen J E Johanssons fond - ansökan om bidrag

LÄS MER

Stiftelsens ändamål är "att avkastningen årligen skall utdelas till en välskött idrottssammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran".

Ansökningar till stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/