Stiftelsen Gurli Jacobssons fond - ansök om bidrag

LÄS MER

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för tyska språket".

Ansökningar till stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se