Ansökan om bidrag från stiftelsen Oleana Karlssons fond

LÄS MER

Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem.

Ansökningar till stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se