Insatser enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se