Insatser äldreomsorg - ansökan

LÄS MER

Äldreomsorgen ger service till äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i kommunen och som är i behov av hjälp och stöd.

Mer information samt exempel på vad du kan få hjälp med. 

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se