Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en individ med funktionsnedsättning skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i sin egen bostad. Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta hygien samt laga mat och äta.

Till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag måste du ha din fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Det ska även innefatta vad som händer när du flyttar så att du inte blir återställningsskyldig. Fyll i dina personuppgifter och vilka åtgärder du söker bidrag för. Lämna blanketten till din fastighetsägare/bostadsrättsförenings styrelse för påskrift. Skicka sedan kopia på medgivandet till kommunen, du behåller originalet. Observera att om det är flera fastighetsägare behöver ett medgivande per fastighetsägare inhämtas!

Läs mer om bostadsanpassning.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se