Ansökan om ägarmedgivande vid bostadsanpassning

LÄS MER

Till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag måste du ha din fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras. Det ska även innefatta vad som händer när du flyttar så att du inte blir återställningsskyldig. Fyll i dina personuppgifter och vilka åtgärder du söker bidrag för. Lämna blanketten till din fastighetsägare/bostadsrättsförenings styrelse för påskrift. Skicka sedan kopia på medgivandet till kommunen, du behåller originalet. Observera att om det är flera fastighetsägare behöver ett medgivande per fastighetsägare inhämtas!

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se