Folkhälsoinsatser - ansökan om medel

LÄS MER

Folkhälsorådets arbete finansieras av Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden enligt ett gemensamt folkhälsoavtal. I folkhälsorådets budget finns stimulans- och utvecklingsmedel att söka för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

Mer information om utvecklingsmedel för folkhälsoarbete.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00