Folkhälsa - redovisning om utvecklingsmedel

LÄS MER

Redovisning om utvecklingsmedel folkhälsa. Redovisa bland annat i grova drag projektets kostnader och dess finansiering i förhållande till den budget som lämnats in vid ansökan. Lämnas in efter projektets slut.

Mer information om utvecklingsmedel folkhälsa.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00