Färdtjänst - ansökan

LÄS MER

Ansökan om färdtjänst för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med allmänna kommunikationer.

Mer information om färdtjänst och vem som kan få det samt hur det fungerar.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se