Ansökan riksfärdtjänst

LÄS MER

Om du har ett funktionshinder som gör att du inte kan resa med ordinarie färdmedel när du till exempel ska hälsa på släkt och vänner i en annan kommun, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Mer information om hur riksfärdtjänst fungerar.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se