Hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Strömstads Kommun

LÄS MER

Beställning av insats för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemsjukvård i en annan kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se