Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun

LÄS MER

Beställning av insats  enligt SoL för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemtjänst i en annan kommun.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se