Orosanmälan (Anmälan görs av privatperson)

LÄS MER

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst. Använd den här blanketten om du är  en privatperson som lämnar in den.

Mer information om orosanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se