Orosanmälan (Anmälan görs i tjänsten)

LÄS MER

Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

Mer information om orosanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se