Båt - registrera

LÄS MER

Hyr du en kommunal båtplats? Då måste din båt vara registrerad.

Information om hur du registrerar din båt.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se