Ansökan om fast torgplats

LÄS MER

Torghandel finns på Skeppsbron, torget i Strömstad, och bedrivs hela året, måndag till lördag.

Mer information om torgplats.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se