Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid placering i förskola och fritidshem

LÄS MER

Om du har ett barn som är placerat i förskola eller fritidshem i Strömstads kommun, måste du lämna ett intyg till kommunen om att du studerar eller arbetar. Du ska lämna ett intyg från din rektor om du studerar och från din arbetsgivare om du har arbete. Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna uppgifter. (Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-14).

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se