Förskola och fritidshem - intyg om arbete eller studier vid placering i förskola och fritidshem

LÄS MER

För att få en plats för ditt barn i förskola eller fritidshem i Strömstads kommun, måste du lämna ett intyg till kommunen om att du studerar eller arbetar. Intyget skall skrivas under av din rektor om du studerar och av din arbetsgivare om du har arbete.

Observera att båda vårdnadshavarna måste lämna uppgifter.

> Läs mer om ansökan till förskola
> Läs mer om ansökan till fritidshem

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se