Förskola och fritidshem - godkännande att annan person än vårdnadshavaren hämtar barnet

LÄS MER

Det kan förekomma att någon annan än barnets vårdnadshavare hämtar barnet på fritids eller förskolan. På denna blankett kan ni, som vårdnadshavare, notera de personer som får lov att hämta ert barn. Ni behöver då inte lämna lapp vid de tillfällen då dessa personer skall hämta barnet. Godkännandet av dessa personer kvarstår tills ny blankett lämnats in.

> Läs mer om regler och information vad gäller förskola
> Läs mer om regler och information vad gäller fritidshem

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se