Explosiva varor - ansökan om föreståndare

LÄS MER

Ansökan om föreståndare explosiva varor. För hantering av brandfarlig vara enligt 9§ lagen (2010-1011)  om brandfarliga och explosiva varor.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se