Avanmälan om modersmålsundervisning

LÄS MER

Om en elev inte längre önskar undervisning i modersmålet måste blanketten fyllas i och lämnas till ditt barns lärare/mentor.

Mer information om modersmålsundervisning och hemspråk.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se