Grundskolan - Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

LÄS MER

Skolskjuts för grundskoleelev vid växelvis boende inom Strömstads kommun.

Mer information om skolskjuts för grundskoleelev.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se