Grundskolan - Ansökan om skolskjuts på grund av särskild omständighet

LÄS MER

Ansökan om skolskjuts på grund av särskild omständighet, utöver vad som definieras i skolskjutsreglementet.

Mer information om skolskjuts för grundskoleelev.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se