Gymnasiet - Ansökan om skolkort för elev

LÄS MER

Ansökan om att få skolkort för gymnasial utbildning på annan ort.

Mer information om elevresor och skolkort.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se