Gymnasiet - Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

För gymnasial utbildning på kommunala skolor. Endast för elever folkbokförda i Strömstad.

Inackorderingstillägg för studier på friskolor söks genom CSN (Centrala studiestödsnämnden.)

Mer information om inackorderingstillstånd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se