Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (22)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (40)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (19)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (40)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (17)

  • Borgerlig vigsel - boka och lämna uppgifter

   Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigsel.

   Här kan du lämna personuppgifter och önskemål om datum och plats för vigsel.

  • Dödsboanmälan

   Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

   När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

   Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

   När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

  • Folkhälsa - redovisning om utvecklingsmedel

   Redovisning om utvecklingsmedel folkhälsa. Lämnas in efter projektets slut.

   Redovisning om utvecklingsmedel folkhälsa. Lämnas in efter projektets slut.

  • Folkhälsoinsatser - ansökan om medel

   Ansök om stimulans- och utvecklingsmedel för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

   Ansök om stimulans- och utvecklingsmedel för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

  • Färdtjänst - ansökan

   Ansökan om färdtjänst för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta sig på egen hand.

   Ansökan om färdtjänst för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta sig på egen hand.

  • Hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Strömstads Kommun

   Beställning av insats för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemsjukvård i en annan kommun.

   Beställning av insats för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemsjukvård i en annan kommun.

  • Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Strömstads kommun

   Beställning av insats för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemtjänst i en annan kommun.

   Beställning av insats för dig som vistas i Strömstads kommun under en bestämd tid och har hemtjänst i en annan kommun.

  • Inkomstförfrågan + Lön

   Biståndsbedömda insatser och hemsjukvård tar kommunen ut en avgift. Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och vilken hjälp du får.

   Biståndsbedömda insatser och hemsjukvård tar kommunen ut en avgift. Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och vilken hjälp du får.

  • Orosanmälan (Anmälan görs av privatperson)

   Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst.

   Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst.

  • Orosanmälan (Anmälan görs i tjänsten)

   Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

   Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Ansökan om riksfärdtjänst.

   Ansökan om riksfärdtjänst.

  Visa allaVisa färre

  Trafik och infrastruktur (16)

  • Båt - registrera

   Hyr du en kommunal båtplats? Då måste din båt vara registrerad.

   Hyr du en kommunal båtplats? Då måste din båt vara registrerad.

  • Fordon på tomtmark - begäran om flyttning

   Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen.

   Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen.

  • Parkeringstillstånd för boende - ansökan

   För fordon vars ägare är folkbokförda i Strömstad centrum och som inte har tillgång till parkering på boendets fastighet.

   För fordon vars ägare är folkbokförda i Strömstad centrum och som inte har tillgång till parkering på boendets fastighet.

  • Parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare - ansökan

   Med parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare kan du parkera inom något av de anvisade områdena i mån av plats.

   Med parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare kan du parkera inom något av de anvisade områdena i mån av plats.

  • Parkeringstillstånd för nyttotrafik - ansökan

   Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten.

   Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten.

  • Parkeringstillstånd för pendlare - ansökan

   För personer som dagspendlar till centrala Strömstad. Ej för personer med fast adress i centrala Strömstad.

   För personer som dagspendlar till centrala Strömstad. Ej för personer med fast adress i centrala Strömstad.

  • Parkeringstillstånd för pendlare, sommar - ansökan

   För personer som dagspendlar till centrala Strömstad. Ej för personer med fast adress i centrala Strömstad.

   För personer som dagspendlar till centrala Strömstad. Ej för personer med fast adress i centrala Strömstad.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Strömstad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål.

   Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Strömstad kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål.

  • Parkeringstillstånd för ö-boende i Strömstads kommun - ansökan

   För parkeringstillstånd måste du vara folkbokförd eller inneha fastighet på någon icke landfast ö i Strömstads kommun.

   För parkeringstillstånd måste du vara folkbokförd eller inneha fastighet på någon icke landfast ö i Strömstads kommun.

  • Torgplats - ansökan om fast plats

   Torghandel finns på Skeppsbron, torget i Strömstad, och bedrivs hela året, måndag till lördag.

   Torghandel finns på Skeppsbron, torget i Strömstad, och bedrivs hela året, måndag till lördag.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (11)

  Visa allaVisa färre