Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och inte kan resa till normala resekostnader och ändamålet med resan är rekreation,  fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Detta gäller resor utanför reseområdet som i dagsläget är Strömstad, Tanum och Haldens kommuner.

Mer information om hur riksfärdtjänst fungerar.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se