Grundskola - ansökan om ledighet för elev

LÄS MER

Ledighetsansökan för elever som går i grundskolan.

> Läs mer om vad som gäller för elevers ledighet

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se