Föräldraskapsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du/ni som förälder boka tid med handläggare gällande faderskap/föräldraskap i de fall båda föräldrarna bor tillsammans och är av olika kön. Om du har fått barn och inte är gift så behöver du enligt lag bekräfta vem den andra föräldern är.

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara folkbokförd i Strömstads kommun. Du behöver ange barnens/barnets personnummer och den andra förälderns personnummer.

Inför mötet

Det viktigt att ni kommer ihåg att ta med er giltig legitimation. 

Läs mer om faderskap/föräldraskap på Faderskap, föräldraskap - Strömstad (stromstad.se)

Gallring av ärendet på Mina sidor

Ärendet kommer att tas bort från Mina sidor tre månader efter avslut. 

Behöver du utdrag från dina handlingar därefter kontakta kommuncenter 0526-190 00 eller kommun@stromstad.se.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se/

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa