Matavfallsinsamling - anmälan

LÄS MER

Nu ställer vi om till en mer hållbar avfallshantering.
Vill du vara med?  

Strömstads kommun erbjuder detta etappvis och har du via brev fått erbjudande om att kunna  välja till ett brunt  kärl för insamling av matavfall så kan du här och nu beställa det abonnemanget.

Vill du däremot inte ha ett brunt kärl behöver du inte göra någonting.

Mer information om matavfallsinsamling

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa