Färdtjänst Riks - ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil. Resa med särskilt anpassat fordon eller personbil beviljas enbart då det är visat att den resande inte kan resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.

Resenär som endast har behov av resor som på annat sätt bekostas av det allmänna beviljas inte riksfärdtjänst.

Söker du för någon annan behöver fullmakt bifogas i e-tjänsten. Blanketten finns tillgänglig på e-tjänstens startsida under blankettvalet.

Mer information om hur riksfärdtjänst fungerar

Riksfärdtjänst-Strömstad

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa