Sotning av egen anläggning - ansökan

LÄS MER

Ansök om att själv sota din anläggning. Krav på kunskap för att utföra sotningen på ett säkert sätt krävs.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens försorg.

Mer information om vad som gäller för dig som sotar själv.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se