Eget dricksvatten på Kosteröarna - ansökan om tillstånd

LÄS MER

Ansöka om tillstånd för att anlägga en ny brunn på Kosteröarna.

Inom Kosteröarna är det tillståndspliktigt att anlägga en ny brunn. Båda Kosteröarna ligger inom vattenskyddsområde, vilket betyder att det finns skyddsföreskrifter som reglerar vad som får göras eller inte inom vattenskyddsområdet. I dem anges bland annat att det är tillståndspliktigt att anlägga en ny vattentäkt.

Mer information om att söka tillstånd för eget vatten på Kosteröarna.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00
stromstad.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromststad.se