Brandskyddsredogörelse

LÄS MER

Brandskyddsredogörelsen bör utföras och sammanställas av personer inom den egna verksamheten, som är väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs.

Mer information om brandskyddsredogörelsen.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se