Förskola och fritidshem - schema, närvarohantering och kommunikation (Vklass)

LÄS MER

I Vklass hanteras förskolans och fritidshemmens omsorgsschema och barnens närvaro. Vklass är den huvudsakliga källan för information och kommunikation mellan dig som vårdnadshavare och förskolan/fritidshemmet.

Vklass används även som lärplattform på gymnasiet.

Inloggning kan ske via e-legitimation (vårdnadshavare) eller kontouppgifter (elever).