Anmälan och byte av kontrollansvarig

LÄS MER

Kontrollansvarig är den person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Mer information om vem som får vara kontrollansvarig samt vad den kontrollansvarige gör.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se