Explosiv vara - anmälan om deltagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara enligt lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor.

Från och med 1 augusti 2021 ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten, samtliga personer som får delta i hantering eller överföring av explosiv vara i verksamheten. Tillståndsmyndigheten ska sedan pröva lämpligheten hos anmälda deltagare som även ska godkännas.

Vid prövningen kommer ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret att genomföras. Godkännandet är en förutsättning för att personerna ska få delta i verksamheten.

Undantag från anmälningsplikt finns för deltagare i verksamhet som endast hanterar explosiv vara i begärlighetsgrad C eller i samband med utbildning. För detaljer, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3.

Mer information om explosiva varor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa