Livsmedelsverksamhet - anmälan om ändring/upphörande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning. Här kan du läsa mer information för livsmedelsföretagare

Avgift Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Kommunens taxor

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa