Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad

LÄS MER

Vid installation av ny eldstad/rökkanal eller väsentlig ändring av befintlig eldstad/rökkanal behöver du göra en anmälan.

Mer information om vad anmälan ska innehålla.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se