Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan om slutbesked/slutbevis

LÄS MER

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Du får inte ta byggnationen i bruk innan du fått ett slutbesked. Flyttar du in eller på annat sätt använder byggnationen innan du fått slutbesked tas sanktionsavgift ut.

Mer information om slutbesked.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se