Hästdjur - ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Vid nedgrävning av häst ska en lämplig plats väljas för att minimera riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön.

Mer information om val av nedgrävningsplats och hantering.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se