Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Vid all nybyggnation som kräver bygglov inom detaljplaneområde och samlad bebyggelse är det krav på nybyggnadskarta.

Mer information om krav och innehåll i nybyggnadskartan.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se