Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Om du vill anlägga eller bygga något inom strandskyddat område behöver du söka dispens från strandskyddet.

Mer information om regler för strandskydd.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se