Dricksvattenanläggning - registrera

LÄS MER

En del dricksvattenanläggningar måste du registrera hos kommunen.

Mer information om vilka anläggningar som måste registreras.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se